ביטוח נסיעות לחו"ל On-line
יישום זה מאפשר רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל on-line .
תכניות הביטוח של מנורה מבטחים מאפשרות גמישות והתאמה לסגנון הנסיעה, יעד הנסיעה, מצב הבריאות, עיסוק בפעילויות מיוחדות ועוד.
מלאו פרטיכם ותוך מספר דקות תהיו מבוטחים.
       
 
 
פרטי נסיעה*
 
תאריך נסיעה *
תאריך חזרה *
יעד הנסיעה *
 
 
1. יעד הנסיעה הינו בעל השפעה רבה על דמי הביטוח ועל כן הינו ענין מהותי עליו חלה חובת גילוי.
2. במידה והביטוח הנדרש הינו לשהייה של מעל 24 שעות בארה"ב בשילוב יעד נוסף, יש לפנות לסיום
הליך הרכישה למוקד מנורה מבטחים בטלפון 2066* - או לסוכן הביטוח שלך.
 
פרטי מבוטחים   עד 10 מבוטחים סה"כ בכל הקטגוריות
 
נא להזין את מספר המבוטחים בכל קבוצת גיל *
עגל למספר השלם הקרוב. לדוגמה: לקוח עד גיל 18 ושישה חודשים נחשב בן 18 ומעל יחשב כבן 19.
 
 
 
 
עזרה? שאלה?
תמיד אפשר לפנות לנציג שלנו או לסוכן הביטוח שלך
2066*
שעות פעילות המוקד:
א'-ה' 9:00-16:00
 
 
מדיניות הגנת הפרטיות | תנאי גישה התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה המלאים © כל הזכויות שמורות למנורה מבטחים ביטוח בע"מ
 

הצהרת המבוטח

הרחבה לסיבוכי הריון - הצהרת המבוטח:

ידוע לי, כי :

  • ההרחבה לסיבוכי הריון הינו עד לשבוע 32 להריון ולנשים עד גיל 42.
  • סך התחייבות המבטח להרחבה זו הינה עד 200,000$

להרחבה זו קיימים חריגים על פי ההרחבה בפוליסה ועל פי החריגים הכלליים בפוליסה והיא אינה מכסה, בין היתר:

  • טיפול שהיה צפוי מראש או נובע מאי קיום בדיקות הקשורות להריון ולהתפתחותו .
  • הריון בסיכון גבוה לרבות הריון בעקבות טיפולי הפרייה
  • המבוטחת נמצאת ברשימת המתנה לטיפול רפואי או לאשפוז או לניתוח או במקרה בו הומלץ למבוטחת לא לנסוע לחו"ל.
  • בדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון ולהתפתחותו

 

ידוע לי כי כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ובמקרה בו קיימת סתירה בין

האמור לעיל לבין תנאי הפוליסה, תנאי הפוליסה יגברו.


קראתי את הצהרה לעיל לרבות חריגיה בתנאי הפוליסה ואני מסכימה לתנאים המפורטים בה .


הצהרת המבוטח

הרחבה להחמרה במצב רפואי קיים – הצהרת המבוטח :

ידוע לי כי:

החמרה של מצב רפואי קודם משמעותה שינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי של מחלה או מצב בריאותי קיים ( שהיה קיים טרם הנסיעה לחו"ל וקודם למועד תחילת הביטוח) וכאשר הטיפול בשינוי כזה היה הכרחי בחו"ל כטיפול חירום.

תקופת ביטוח מירבית:

  • עד גיל 65 - 90 ימים.
  • גיל 65-80 - 45 ימים

התשובות שניתנו על ידי לעניין מצב רפואי וגיל הינן מלאות וכנות וככל שלא נענו תשובות כנות ייתכן ותהיה השפעה על תשלום תגמולי ביטוח בעת תביעה.

סך התחייבות המבטח להרחבה זו הינה עד 200,000$

אני מאשר כי קראתי את תנאי ההרחבה המלאים והחריגים המפורטים בפוליסה.

הכיסוי הינו בכפוף לתנאי הפוליסה ולחריגים המופיעים בה.

קראתי את תנאי הביטוח המלאים והחריגים המופיעים בפוליסה בטרם רכישת ההרחבה.

קראתי את הצהרה לעיל ואני מסכים ומאשר את התנאים המפורטים בה.

הצהרת המבוטח

הרחבה למחשב אישי נישא ו/או מחשב לוח טאבלט - הצהרת מבוטח:

ידוע לי כי במידה ואין ברשותי קבלה על רכישת מחשב אישי נישא ו/או מחשב לוח טאבלט ו/או תעודת אחריות של המחשב האישי נישא ו/או מחשב לוח הטאבלט, אין לרכוש כיסוי זה ובמקרה של אובדן או נזק למחשב אישי נישא ו/או לוח הטאבלט יהיה הכיסוי על פי דברי ערך בפרק "כבודה" כמפורט בפוליסה.

 

החמרה למצב רפואי קיים

החמרה של מצב רפואי קיים מקנה כיסוי בגין טיפול חירום רפואי הנובע משינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי של מצב רפואי קיים (שהיה קיים טרם הנסיעה לחו"ל וקודם למועד תחילת הביטוח") ובתנאי שהטיפול היה הכרחי בחו"ל והמבוטח לא היה יכול מבחינה רפואית לדחות את הטיפול עד שובו לישראל.

הכיסוי מיועד גם לכל מי שהיה במהלך השלושה חודשים האחרונים בטיפול רפואי, השגחה, מעקב רפואי, או אשפוז, או נוטל תרופות באופן קבוע.

לא ניתן לרכוש הרחבה זו באמצעות אתר האינטרנט במקרים של מחלה ממאירה, מחלת הכשל החיסוני (AIDS), דמייליזציה (כולל טרשת נפוצה), סיסטיק פיברוזיס, ארוע לב בשלושה חודשים האחרונים וכן אם עברת השתלת איבר/ים בעבר.


לתשומת לבך,

הכיסוי הינו בכפוף לתנאי הפוליסה ולחריגים המופיעים בה.

יש לקרוא את תנאי הביטוח המלאים והחריגים המופיעים בפוליסה בטרם רכישת ההרחבה.

ספורט אתגרי

הרחבה זו מקנה כיסוי להוצאות רפואיות ותאונות אישיות כתוצאה מספורט אתגרי עד לגבול האחריות המירבי הנקוב בפוליסה. ספורט אתגרי המכוסה במסגרת הרחבה זו הינו:


ימי: אופנוע ים, גלישת גלים לרבות SUP, גלישת רוח, סקי מים, שיט קיאקים, רפטינג, בננות, מצנח גלישה וצלילה (בתנאי שהמבוטח הינו בעל רישיון צלילה מקיף ותקף כחוק או שהינו צולל בליווי מדריך מוסמך בהתאם לחוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט-1979 או חוק/ים מקבילים ותקפים בארץ ביצוע הצלילה.)

אווירי: צניחה חופשית, רחיפה לא ממונעת (PARAGLIDING), גלישה אווירית (לא ממונעת), דאיה.

גבהים: גלישה או קפיצה מצוקים, סנפלינג, טיפוס הרים וצוקים, בנג'י, טיפוס קירות.


לתשומת ליבכם!

פוליסת הביטוח על כל תנאיה והרחבותיה אינה מכסה עיסוק בספורט בתמורה כלשהי לרבות שכר או פעילות ספורט הנערכת במסגרת תחרותית כלשהי

ההרחבה ניתנת לרכישה עד גיל 70 בלבד.

`
ספורט חורף

הרחבה זו מקנה כיסוי להוצאות רפואיות ותאונות אישיות כתוצאה מספורט חורף כמפורט להלן וזאת עד לגבול האחריות המירבי הנקוב בפוליסה: גלישה או החלקה על שלג או קרח או כל פעילות ספורט אחרת הקשורה לגלישה או החלקה בשלג.


לתשומת ליבכם!

פוליסת הביטוח על כל תנאיה והרחבותיה אינה מכסה עיסוק בספורט בתמורה כלשהי לרבות שכר או פעילות ספורט הנערכת במסגרת תחרותית כלשהי.

ההרחבה ניתנת לרכישה עד גיל 70 בלבד.

הרחבת הריון

מקנה כיסוי בגין סיבוכי הריון, בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה, ומיועדת לנשים בהריון שטרם מלאו להן 42 שנה ועד שבוע 32 להריון במועד חזרה ארצה .


לתשומת ליבך, אין כיסוי להריון מעבר לשבוע 32 וכן להריון בסיכון גבוה לרבות הריון שהושג על ידי טיפולי הפרייה ו/או במקרה בו המבוטחת נמצאת ברשימת המתנה לטיפול רפואי או לאשפוז או לניתוח או במקרה בו הומלץ למבוטחת לא לנסוע לחו"ל.

תקופת הביטוח המירבית בגין הרחבה זו הינה 90 יום.

ביטוח מטען

ביטול כיסוי הכבודה (מטען אישי נלווה) יחול לגבי מבוטחים שברצונם לבטל את הכיסוי, ובכך להוזיל את דמי הביטוח.לתשומת ליבכם!

סכום הביטוח למבוטחים מתחת לגיל 18 הינו מחצית מסכום הביטוח לבוגר.

`
מחשב אישי נישא ו/או מחשב לוח טאבלט

הכיסוי הוא לאובדן /גניבה ומהווה הרחבה לכיסוי הקיים במסגרת "כבודה". גבול האחריות הינו עד 1,200 $ בניכוי השתתפות עצמית בסך 100 $ .

`